Adaptive Food Systems Accelerator – Research Centre

Adaptive Food Systems Accelerator – Research Centre

Naszą misją jest rozwój konceptu adaptacyjnych systemów żywnościowych (Adaptive Food Systems), jako odpowiedzi na wyzwania najnowszej polityki Komisji Europejskiej – Food2030 oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W obszarze technologii żywności i żywienia interesują nas szczególnie innowacyjne procesy przetwórcze w przemyśle spożywczym, żywności wysokiej jakości oraz problemów zapewnienia żywności rosnącej populacji ludzi. Bliska jest nam tematyka dynamicznie rozwijającego się rynku lokalnego produkcji żywności wysokiej jakości (Krajowa Inteligentna Specjalizacja i Dolnośląska Inteligentna Specjalizacja).

Oferta dla firm, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

 • Partnerstwo w  innowacyjnych projektach (krajowych i międzynarodowych) o charakterze wdrożeniowym, obejmujące planowanie, a następnie realizację prac badawczo-rozwojowych z zakresu m.in.:
 • wykorzystania zbóż prastarych (orkisz, płaskurka, samopsza itp.), niestandardowych (gryka, szarłat itp., kukurydza wielobarwna) do opracowywania innowacyjnych receptur produktów spożywczych,
 • opracowywanie receptur produktów bezglutenowych, bezmlecznych, na bazie wyłącznie surowców roślinnych, czy wykorzystujących owady jadalne,
 • analizy i opracowywania innowacyjnych, prozdrowotnych receptur z wykorzystaniem tradycyjnych surowców roślinnych jak nieszlachetne odmiany winogron, dereń, aronia, tarnina, z uwzględnieniem zachowania wysokiej aktywności przeciwutleniającej,
 • zagospodarowywania strumieni odpadowych z przemysłu spożywczego (wytłoki owocowe i warzywne, liście warzyw, opracowywanie receptur produktów spożywczych umożliwiających skuteczne włączenie tych surowców,
 • wykorzystania nowoczesnych technik izolacji substancji aktywnych z surowców roślinnych (ekstrakcja wspomagana mikrofalami, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanach nadkrytycznych, ekstrakcja rozpuszczalnikami wspomagana polem elektromagnetycznym),
 • wykorzystania beta-glukanu (1-3 -ß-D-glukanu; 1-3, 1-4-ß-D-glukanu, 1-3, 1-6-ß-D-glukanu) jako substancji aktywnej w technologii żywności, kosmetyce i farmacji,
 • biorafinacji surowców roślinnych w celu uzyskania substancji i półproduktów do zastosowań w technologii żywności, kosmetyce i farmacji,
 • wykorzystania materiałów z przetwórstwa surowców roślinnych do formulacji produktów żywności funkcjonalnej.
 • Realizacja prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami systemowymi, technologicznymi, produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych produktów i usług w charakterze podwykonawcy w projektach.
 • Wykonanie opinii, ekspertyz i analiz.
 • Szkolenia, warsztaty i prelekcje w obszarze adaptacyjnych systemów żywnościowych.
 • Inicjowanie działań networkingowych, służących międzynarodowemu, krajowemu i regionalnemu sieciowaniu ekspertów ze środowiska akademickiego z partnerami z przemysłu.
 • Doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia innowacyjnych rozwiązań  w procesach przetwórczych przemysłu spożywczego.
 • Prowadzenie badań rynku, z uwzględnieniem jego potrzeb i ograniczeń oraz charakterystyki społeczno-kulturowej w obszarze tradycyjnej, niszowej i innowacyjnej produkcji żywności i jej konsumpcji.

Oferta dla mediów

Pragniemy szeroko propagować koncept adaptacyjnych systemów żywnościowych i chętnie wyjaśnimy zawiłości związane z technologią powstawania innowacyjnej żywności, a także nieodkrytych jeszcze możliwości, szans i zagrożeń dla przemysłu przetwórstwa spożywczego trzeciej dekady XXI wieku.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW

E-mail: [email protected] 

Tel.: +48 71 36 80 249

ul. Komandorska 118/120, bud. H, pok. 312
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia