Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów specjalizujących się w realizacji badań z zakresu procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem żywności, zagospodarowaniem odpadów, biotechnologią i ochroną środowiska. Oferujemy współpracę na każdym etapie realizacji projektów: od wyszukania źródeł finansowania, przez pomoc przy pisaniu wniosków, zaplanowanie i wykonanie eksperymentów oraz prac badawczo-rozwojowych, aż po opracowanie strategii ochrony wytworzonej własności intelektualnej. Nasze zainteresowania wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska 2030 ‒ podobszar Technologie chemiczne (w obszarze Chemia i biomedycyna), podobszar Pozyskiwanie surowców z odpadów (w obszarze Surowce naturalne i wtórne), specjalizację horyzontalną „Zielony ład” oraz „Przemysł 4.0.”.

Oferta dla firm, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

  • Jesteśmy doświadczonym  partnerem naukowym do współpracy w innowacyjnych projektach o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym,
  • Wykonujemy (w tym jako podwykonawcy w projektach) prace badawczo-rozwojowe na zlecenie w obszarach: technologii żywności, biodegradacji odpadów, oczyszczania wysoko obciążonych ścieków towarzyszących produkcji żywności.
  • Potrafimy zaprojektować i oprogramować dedykowane, komputerowe systemy pomiarowo-sterujące, wspomagające i automatyzujące prowadzenie prac badawczych, eksperymentalnych i procesów wytwarzania.
  • Poprowadzimy szkolenia, warsztaty i prelekcje w obszarze technologii żywności i żywienia oraz zagospodarowania odpadów.
  • Inicjujemy działania networkingowe, służące sieciowaniu ekspertów ze środowiska akademickiego z partnerami z przemysłu i rolnictwa.
  • Opracowujemy analizy i ekspertyzy związane z różnymi sferami życia gospodarczego i społecznego.

Oferta dla mediów

Skomentujemy bieżące problemy dotyczące obszaru wytwarzania żywności, a także  biotechnologii i ochrony środowiska. Jesteśmy członkami European Federation of Biotechnology, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Więcej informacji o zrealizowanych projektach: ht

tp://www.acbir.ue.wroc.pl/

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos

E-mail: [email protected] 

Tel.: +48 71 3680872

ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia