Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Misją naszego Zespołu jest zbudowanie platformy  transferu  wiedzy  i  wymiany  doświadczeń  pomiędzy władzami  samorządowymi,  lokalnymi  przedsiębiorcami  oraz przedstawicielami  organizacji  pozarządowych  a  Uniwersytetem  Ekonomicznym  we Wrocławiu.  Pragniemy stworzyć taką formułę wzajemnych kontaktów i inicjowania pomysłów, które w dłuższej perspektywie pozwolą na kreowanie czynników rozwoju z naszej Uczelni i z Wrocławia na rzecz innych jednostek samorządowych. Jednym z naszych celów jest oddziaływanie na spójność Dolnego Śląska poprzez pobudzanie  inicjatyw  oddolnych, rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w regionie.

Oferta dla firm, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

  • Partnerstwo w zakresie inicjowania, koordynowania, wspierania i prowadzenia projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.
  • Kompleksowe doradztwo dla jednostek samorządowych, począwszy od gromadzenia danych, poprzez diagnozę i analizę przypadku, aż do  stworzenia propozycji innowacyjnych  rozwiązań  wspierających rozwój.
  • Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami dedykowanych kształceniu profesjonalnych kadr samorządowych.
  • Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć służących idei spójnego rozwoju samorządów lokalnych.
  • Inicjatywy networkingowe służące skutecznej budowie sieci współpracy ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.
  • Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.

Oferta dla mediów

W prosty sposób wyjaśnimy wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania jednostek samorządowych, opowiemy o możliwościach, jakie tkwią w samorządach lokalnych i o tym, jaki wpływ na komfort życia każdego z nas ‒ mieszkańców mogą mieć decyzje władz samorządowych.

Więcej informacji o zrealizowanych projektach: http://www.ue.wroc.pl/nauka/9531/cbrst.html

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr hab.  Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW

E-mail: [email protected]

Tel.: +48 71 36 80 839, +48 71 36 80 177

ul. Komandorska 118/120, bud. B, pok. 307a
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia