Centrum Doskonalenia Procesów

Centrum Doskonalenia Procesów

Naszą misją jest szeroko rozumiane usprawnianie wszelkich procesów zachodzących na macierzystej Uczelni, zarówno procesów podstawowych (dydaktycznych i naukowo-badawczych), jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych. Dlatego pragniemy, żeby działania podejmowane w Centrum przede wszystkim służyły poprawie efektywności organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i przez to całej społeczności naszej Uczelni. Członkami naszego zespołu są pracownicy naukowi różnych katedr, którzy postanowili swoją wiedzę ekspercką zastosować w celu praktycznego rozwiązania naszych wspólnych problemów,  a także pracownicy administracyjni różnych jednostek.

Działalność Centrum stanowi unikatową propozycję praktycznego wdrożenia wiedzy eksperckiej i wynikającej z prowadzonych badań naukowych pracowników badawczo-dydaktycznych w macierzystej Uczelni na rzecz doskonalenia jej funkcjonowania. Istotnym elementem będzie wzbogacenie tych działań o doświadczenia pracowników jednostek administracyjnych.

Chcemy:

  • identyfikować możliwości usprawnienia procesów w obszarze zarządzania projektami naukowo-badawczych i rozwojowymi,
  • opracować i wdrożyć rozwiązania o charakterze doskonalącym, obejmujących zmiany procesów/procedur oraz narzędzi IT,
  • wprowadzić na Uczelni rzeczywiste usprawnienia ułatwiające funkcjonowanie wszystkim członkom społeczności akademickiej,

… a dopiero potem upowszechniać dobre praktyki w innych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz w biznesie.

Podstawową grupą interesariuszy podejmowanych działań będą wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wszystkich zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW

E-mail: [email protected] 

Tel.: +48 71 36 80 725

ul. Komandorska 118/120, bud. H, pok. 411
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia