Centrum Facylitacji Procesów Innowacyjnych

Centrum Facylitacji Procesów Innowacyjnych

Design Thinking cieszy się dużą i wciąż rosnącą popularnością tak w biznesie, jak i w edukacji, w tym w szkolnictwie wyższym. W szybkim tempie zyskuje szerokie grono zwolenników na całym świecie. Podobnie jak w USA, kolebce Design Thinking (Instytut Wzornictwa „d.school” w Stanford University), również w Europie powstają liczne ośrodki dydaktyczne ukierunkowane na naukę pracy z wykorzystaniem tej metodyki. Wpisując się w ten trend i chcąc odpowiedzieć na wyraźne zapotrzebowanie ze strony interesariuszy uczelni, tworzymy zespół, który w oparciu o metodykę Design Thinking, będzie wspierał jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w projektowaniu rozwiązań w obszarze prac naukowo-badawczych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej (innowacyjne programy studiów, nowoczesne formy kształcenia).  

Pragniemy wykorzystać potencjał kompetencyjny naszego Uniwersytetu, tworząc innowacyjne środowisko projektowe na styku nauka-biznes, bazujące na praktycznych narzędziach tej metodyki. Realizując projekty w interdyscyplinarnych zespołach, łączących różnorodną wiedzę z praktyką, chcemy wyznaczać nowe drogi współpracy dla nauki i biznesu, z udziałem wszystkich przedstawicieli społeczności akademickiej oraz jej szeroko rozumianych interesariuszy. Wierzymy, że integracja wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz różnorodnych stylów myślenia i działania, zwiększa szansę na wygenerowanie nowatorskich pomysłów i tworzenie użytecznych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby organizacji.

Chcemy:

  • współpracować z wszystkimi interesariuszami uczelni – studentami, kadrą naukowo-badawczą, kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi, przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego – i wszystkich zapraszamy do współpracy,
  • zapoznawać uczestników naszych działań z procesem projektowym oraz konkretnymi technikami i narzędziami Design Thinking – rozwijać kompetencje i kształcić unikalne, praktyczne umiejętności w obszarze myślenia projektowego,
  • podczas warsztatów wprowadzać uczestników w tematykę innowacyjności, zapoznawać z ideą projektowania zorientowanego na użytkownika, uczyć budować zespoły projektowe, skutecznie się komunikować, obserwować użytkowników i rozpoznawać ich potrzeby, właściwie interpretować wyniki prowadzonych badań, definiować faktyczny problem, zarządzać procesem kreatywnym, wykorzystywać techniki twórczego generowania pomysłów, tworzyć prototypy (wizualizować pomysły), testować je w środowisku użytkownika (eksperymentować), oceniać i usprawniać pomysły,
  • świadczyć usługi projektowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także – na zasadach komercyjnych – na rzecz innych podmiotów.

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr Sylwia Wrona

E-mail: [email protected]

Tel.: +48 71 36 80 655

ul. Komandorska 118/120, bud. Z, pok. 823
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia