Centrum Logistyki Miejskiej

Centrum Logistyki Miejskiej

Misją naszego zespołu jest rozwijanie i upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz poszerzanie i wzbogacanie kompetencji w zakresie usprawniania przepływu osób i ładunków w mieście poprzez integrację środowiska naukowego z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Jesteśmy interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespołem ekspertów (reprezentujących siedem różnych uczelni z czterech kontynentów), którego celem jest wsparcie biznesu (przede wszystkim firm kurierskich, detalicznych i branży e-commerce) oraz samorządów w kreowaniu skutecznych rozwiązań złożonych problemów związanych z logistyką.

Oferta dla firm, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

  • Pomożemy opracować koncepcję badawczą projektu o charakterze wdrożeniowym na rzecz partnerów z biznesu lub administracji .
  • Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe na zlecenie w obszarach logistyki miejskiej.
  • Pomożemy gminom miejskim opracować strategię mobilności, strategię transportu towarowego oraz skutecznie rozwiązać problemy związane z logistyką .
  • Poprowadzimy szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu logistyki miejskiej (dla samorządów lokalnych, firm kurierskich, sklepów detalicznych, itp.).
  • Inicjujemy działania networkingowe, służące sieciowaniu ekspertów ze środowiska akademickiego z partnerami z biznesu i administracji samorządowej w ramach Partnerstwa na rzecz Logistyki Miejskiej.
  • Opracowujemy analizy i ekspertyzy w obszarze logistyki.

Oferta dla mediów

Jednym z kluczowych zadań naszego Centrum jest stworzenie Partnerstwa na rzecz Logistyki Miejskiej we Wrocławiu w celu rozwiązywania problemów związanych z logistyką w mieście. Tego rodzaju partnerstwa powstały już między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji i aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Nasi eksperci w prosty sposób wyjaśnią zawiłe kwestie związane z przemieszczaniem osób i ładunków w mieście.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UE

E-mail: [email protected] 

Tel.: +48 75 7538223

ul. Kochanowskiego 8, bud. H, pok. 13
58-500 Jelenia Góra

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia