Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Naszą misją jest wszechstronna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej produkcji i konsumpcji, praw człowieka, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań społecznych i środowiskowych. W ten sposób pragniemy kształtować społeczną i środowiskową świadomość wewnętrznych jak i zewnętrznych interesariuszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Nasz zespół współtworzą pracownicy naukowi różnych katedr, a także pracownicy administracyjni różnych jednostek, których łączy świadomość konieczności promowania idei równości, różnorodności, tolerancji i otwartości.

Działalność Centrum stanowi propozycję połączenia wdrożenia wiedzy eksperckiej na temat zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni, poprzez rozwijanie tzw. czwartej misji Uczelni (wprowadzanie koncepcji zrównoważonego rozwoju do misji Uczelni, do dydaktyki, do badań i współpracy z samorządem), z jednoczesnym działaniem na rzecz interesariuszy zewnętrznych.

Oferta dla firm, jednostek edukacyjnych, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

  • Pomożemy opracować i wdrożyć koncepcję zielonej transformacji, polegającej na wykorzystaniu odnawialnej energii, segregacji śmieci, rezygnacji z plastiku.
  • Pomożemy opracować strategię i polityki, umożliwiające zarządzanie w duchu zrównoważonego rozwoju.
  • Pomożemy opracować strategię i polityki pozwalające firmom na działanie w duchu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Wesprzemy realizację projektów służących implementacji idei zarządzania różnorodnością oraz rozwijaniu współpracy międzysektorowej.
  • Opracujemy programy współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej w zakresie wymiany i rozwoju wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Zapraszamy do wspólnych działań wszystkich członków społeczności akademickiej naszej Uczelni, którzy pragną działać na rzecz zmieniania świata na lepsze!

Oferta dla mediów

Nasi eksperci z pasją wyjaśnią istotę współpracy międzysektorowej w sprawach klimatu, energii, wpływu na środowisko i problemach społecznych, a także w interesujący sposób przekażą wiedzę na temat transformacji gospodarki typu linearnego w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Pragniemy szeroko edukować na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, praw człowieka i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Więcej informacji o zespole i o zrealizowanych projektach:
https://www.ue.wroc.pl/uczelnia/17057/green_team.html

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE

E-mail: [email protected]

Tel.: +48 71 3680646

Tel. kom.: +48 609655894

ul. Komandorska 118/120, bud. Z, pok. 412
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia