Instytut Zrównoważonego Gospodarowania Energią (IZGE)

Instytut Zrównoważonego Gospodarowania Energią (IZGE)

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, których zainteresowania naukowe związane są z szeroko rozumianą tematyką transformacji energetycznej w kierunku energetyki zrównoważonej. Misją naszego zespołu jest rozwijanie i upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz poszerzanie i wzbogacanie kompetencji w zakresie energetyki gazowej w tym biometanu, tzw. zielonej gospodarki, szczególnie fotowoltaiki (w tym prosumpcji energii i rozwoju mikroinstalacji), elektrowni wiatrowych (offshore i onshore), tzw. niebieskiej gospodarki (elektrownie wodne, energia z morskich źródeł odnawialnych). Rozwijamy również problematykę gospodarki wodorowej, elektromobilności, efektywności inwestycji w obszarze energetyki, efektywności energetycznej (w tym budownictwa energooszczędnego).

Oferta dla firm, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

  • Pomożemy opracować koncepcję badawczą projektu o charakterze wdrożeniowym na rzecz partnerów z biznesu lub administracji.
  • Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe na zlecenie w obszarach działalności IZGE.
  • Opracowujemy analizy i ekspertyzy w zakresie energetyki zrównoważonej i transformacji energetycznej, m.in. na potrzeby sektora energetycznego.
  • Kreujemy nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacyjne w programach finansowania badań w Polsce i na świecie.
  • Wspieramy kompetencje interesariuszy Instytutu w zakresie efektywności energetycznej.
  • Organizujemy seminaria, warsztaty i konferencje poświęcone transformacji energetycznej, a także wydarzenia związane z promocją zrównoważonej transformacji energetycznej na szczeblu lokalnym, wojewódzkim lub krajowym.
  • Pomagamy w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych prowadzonych na UEW, jak i przez partnerów zewnętrznych w obszarach działania Instytutu.
  • Świadczymy usługi doradcze dla podmiotów zewnętrznych w obszarach działania Instytutu.

Oferta dla mediów

Nasi eksperci w prosty sposób wyjaśnią aktualne istotne kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem wszelkich aspektów energetyki zrównoważonej, a także szansami i możliwościami tkwiącymi w transformacji energetycznej.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr Adam Węgrzyn

E-mail: [email protected]  

Tel.: +48 71 36 80 431

ul. Komandorska 118/120, bud. D, pok. 126
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia