Wirtualne Laboratorium Finansowe (WLF)

Wirtualne Laboratorium Finansowe (WLF)

Centrum zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zespół ekspertów oferuje wsparcie mi.in. dla  firm z sektora finansowego i pozafinansowego, instytucji otoczenia biznesu, krajowych i regionalnych funduszy rozwoju, kancelarii prawnych. Wspieramy podmioty zainteresowane innowacyjnymi instrumentami finansowymi służącymi m.in. finansowaniu projektów związanych z budową zrównoważonej, ekologicznej gospodarki. Nasze raporty i ekspertyzy są wykorzystywane w postępowaniach sądowych.

Oferta dla firm, jednostek edukacyjnych, jednostek samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora

Wspieramy naszych Partnerów m.in. w takich obszarach, jak:
Budowa i optymalizacja strategii komunikacji z inwestorami (oferta obejmuje także wsparcie w realizacji obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW).

Analizy sprawozdań finansowych, kondycji finansowej spółek, analizy branżowe i sektorowe, analizy makrootoczenia (np. w zakresie potencjalnego wystąpienia zjawisk nadzwyczajnych i ich wpływu na warunki realizacji umowy).

Finanse i rachunkowość: Usługi eksperckie z zakresu:

  • księgowania operacji  gospodarczych,
  • ujawniania i ujmowania zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych,
  • konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • ujmowania i ujawniania połączeń jednostek gospodarczych,
  • opracowania polityki rachunkowości i planu kont,
  • przygotowania sprawozdań finansowych,
  • audytu wewnętrznego.

Partnerstwo publiczno-prywatne– opracowanie dokumentacji partnerów publicznego lub prywatnego realizacji inwestycji i prowadzenia długoterminowej współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Analiza prawna, rynkowa, obszarów ryzyka, analizy finansowe w tym value for money.

Sukcesja w małych i średnich przedsiębiorstwach– opracowanie kompleksowej analizy zapewnienia ciągłości przedsiębiorstwa według oczekiwań dotychczasowych Właścicieli i/lub propozycja scenariuszy sukcesji i zabezpieczenia obszarów ryzyka przedsiębiorstwa w okresie długoterminowym.

Inwestycje w ochronie zdrowia– kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji różnego rodzaju inwestycji w podmiotach leczniczych finansowych z NFZ i/lub komercyjnie. Analizy rynkowe, obszarów ryzyka oraz prognozy finansowe. Dokumentacja zarówno dla Właścicieli, Inwestorów, instytucji finansowych.

Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie – opracowanie procedur, wybór narzędzi, optymalizacja kosztów zabezpieczenia.

Emisja obligacji m.in.: przychodowych, social impact bonds, green bonds – przygotowanie koncepcji procesu emisji obligacji wraz z doradztwem w zakresie łączenia różnych form finansowania.

Biznes plan przedsięwzięć inwestycyjnych– opracowanie kompleksowego biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego zawierającego m.in. analizy potencjału właścicieli, analizy prawne, analizy rynkowe, obszarów ryzyka, prognoz finansowych wraz z rekomendacją scenariuszy przebiegu planowanego przedsięwzięcia biznesowego.

Finansowe i prawne aspekty umów handlowych– doradztwo w zakresie prawa i finansów spółek handlowych, w tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale, zamykaniu oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – interpretacja i stosowanie. Konwencja Modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Prawo zamówień publicznych– doradztwo i wsparcie na rzecz zamawiających oraz uczestników zamówień publicznych.

Oferta dla mediów

Członkowie zespołu mają doświadczenie w wystąpieniach dla mediów w szeroko rozumianym zakresie finansów, ekonomii i polityki gospodarczej.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Dyrektor Centrum

dr Krzysztof Biegun

E-mail: [email protected]

Wydział Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
ul. Komandorska 118/120, bud. A, pok. 105A
53-345 Wrocław

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia